(028) 628 732 53
DuHocDongThinh

(028) 628 732 53


Thông tin chung

Đại học Aston University là một trường đại học nổi tiếng trên thế giới về chất lượng nghiên cứu và giảng dạy với thành tích cao nhất và luôn ổn định về tỷ lệ cao sinh viên tốt nghiệp có được việc làm sau khi tốt nghiệp. Đến 70% sinh viên trong trường có kết quả học tập xuất sắc, 84% sinh viên được hỏi đều rất hài lòng với chương trình đào tạo . Lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá cao, chuyên ngành Kinh doanh 5 sao, các ngành Cơ khí (Cơ khí, Khoa học Máy tính, Toán học…) xếp hạng 5 sao, các chuyên ngành về Ngôn ngữ, Tâm lý học, Sinh học hoặc Dược đều xếp hạng 5 sao.

Các ngành học

- Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

- Kinh doanh & Quản lý

- Kỹ thuật

Sự kiện sắp tới

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2021

Nhận xét khách hàng