(028) 628 732 53
DuHocDongThinh

(028) 628 732 53


Thông tin chung

Abbey DLD Colleges Group là một nhóm các trường cao đẳng hình thức thứ sáu độc lập có trụ sở tại Vương quốc Anh, ở London, Manchester và Cambridge. Các trường cao đẳng được điều hành bởi Alpha Plus Group. London và Cambridge có các cơ sở mới. Trường cao đẳng lâu đời nhất, Davies Laing and Dick College được thành lập vào năm 1931

Các ngành học

- A Level courses

Sự kiện sắp tới

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2021

Nhận xét khách hàng