(028) 628 732 53
DuHocDongThinh

(028) 628 732 53


Thông tin chung

students who choose Bellerbys are choosing their future. A Bellerbys education is a high-quality British education that's tailor made for you and trusted by universities. You'll receive the best academic and English language education, with enrichment activities to enhance your learning and help your university application stand out. Our students achieve excellent exam results and progress to Oxbridge and other Russell Group universities – why not be one of them?

Các ngành học

- Khoa học Ứng dụng và Khoa học cơ bản

- Kinh doanh & Quản lý

- Nghiên cứu Xã hội và Truyền thông

- Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

- Y tế và sức khỏe

Sự kiện sắp tới

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2021

Nhận xét khách hàng