sda bocconi Archives - DongThinh Education & Travel LTD.

Tag: sda bocconi

học bổng du học ý sda bocconi

HỌC BỔNG MBA Ý TRƯỜNG SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

Học bổng MBA Ý lên đến 27 suất từ trường SDA Bocconi School of Management niên học 2017 – 2018. Các suất học bổng Ý dành cho sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp ngành Tài Chính. Trường SDA Bocconi MBA được xếp hạng top các chương trình hàng đầu trên thế giới với mức […]