Contact Us

Trụ sở chính

Hồ Chí Minh (HCMC – Headquarters)

148-150 Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

(84) 28 6993 2900

info@dongthinh.co.uk

(84) 28 6993 2900

Mon – Fri: 8:00 – 17:30 ( Sat: 9:00 – 14.30 )

Chi Nhánh 1

Ha Noi Office

15 Nguyen Trai, Ha Dong, Ha Noi City, Viet Nam.

(84) 939 258 868

info@dongthinh.co.uk

(84) 28 6993 2900

Mon – Fri: 8:00 – 17:30

Chi Nhánh 2

Da Nang Office

23 Le Duan, Hai Chau 1, Hai Chau, Da Nang City, Viet Nam.

(84) 939 258 868

info@dongthinh.co.uk

(84) 28 6993 2900

Mon – Fri: 8:00 – 17:30

London - UK

London Headquarters 

1 Mark Street, London, United Kingdom, E15 4GY

(44) (0) 20 8555 1190

info@dongthinh.co.uk

(44) (0) 20 8555 1190

Mon – Fri: 8:00 – 17:30

 

 

FILL THE CONTACT FORM

QUESTIONS?

(84) 862 988 000