Contact Us

Trụ sở chính

Hồ Chí Minh (HCMC – Headquarters)

 7th Floor, GIC Building, 207B Hoang Van Thu, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC

(84) 286 99 32 900 | (84) 286 29 88 000

info@dongthinh.co.uk

(84) 28 6993 2900

Mon – Fri: 8:00 – 17:30 ( Sat: 9:00 – 14.30 )

Chi Nhánh 1

Ha Noi Office

Building 42A, Room 502, Tran Xuan Soan, Ha Noi city, Viet Nam

(84) 961660266

info@dongthinh.co.uk

(84) 28 6993 2900

Mon – Fri: 8:00 – 17:30

Chi Nhánh 2

London Headquarters 

1 Mark Street, London, United Kingdom, E15 4GY

(44) 020 8555 1190

info@dongthinh.co.uk

(44) 020 8555 1190

Mon – Fri: 8:00 – 17:30

 

 

FILL THE CONTACT FORM

QUESTIONS?

(84) 862 988 000